top of page

Prijevodi za vladu i upravu

Širenjem EU i sve češćom suradnjom između država i naroda, vlade i javne institucije neprekidno razmjenuju informacije i rade na brojnim međunarodnim projektima u različitim područjima interesa.

 

Prevođenje takvih službenih dokumenata ponekad zahtjeva tehničko znanje ili stručnost u određenim područjima pa naši voditelji projekata za takve prijevode uvijek angažiraju prevoditelje s nužnim znanjem i iskustvom. Osim toga, budući da je za službene prijevode koje koriste javna tijela uprave i vlada često potrebna ovjera sudskog tumača, u našem timu imamo i ovlaštene tumače za niz stranih jezika. Osiguravamo prijevode za potrebe:

  • Javnog zdravstva i socijalne skrbi

  • Zapošljavanja i radnih odnosa

  • Graditeljstva i prostornog uređenja

  • Obrazovanja i sporta

  • Sigurnosne zaštite 

  • Transporta i logistike

  • Turizma

  • Ekonomije

  • Vojske i javnih radova

… I mnogo više.

bottom of page